26 Verder geschiedde het woord des HEEREN tot mij, zeggende: