1 Verder geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: