2 Mensenkind! zet uw aangezicht tegen de kinderen Ammons, en profeteer tegen dezelve;