Ezechiël 27:36

36 De handelaars onder de volken fluiten u aan; gij zijt een grote schrik geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid.

Ezechiël 27:36 Meaning and Commentary

Ezekiel 27:36

The merchants among the people shall hiss at thee
As Tyre had done at Jerusalem, ( Ezekiel 26:2 ) as she hoped to make better markets upon the fall of Jerusalem, and therefore rejoiced at it; so these merchants upon her fall will hope that her trade will come into their hands, and therefore despise her, hiss, and laugh at her in her abject state. The Targum is,

``shall be astonished at thee;''
struck with wonder, and even with a stupor at her fall: "and thou shalt be a terror"; not only to thyself, but to kings and merchants, and to all the inhabitants of the isles, and to all that trade by sea; who will be struck with surprise and dread when they hear of thy destruction; see ( Revelation 18:9-11 Revelation 18:15 Revelation 18:17 ) : and never shall be any more;
upon the same spot, and in the same grandeur and glory: some understand this only of a long time, as seventy years, when it was rebuilt; see ( Isaiah 23:15 Isaiah 23:17 ) , it may respect its last destruction, since which it has not been, nor now is, or ever will be: this will be true of mystical Babylon, the antitype of Tyre, ( Revelation 18:21 ) .

Ezechiël 27:36 In-Context

34 Ten tijde, dat gij uit de zeeen verbroken zijt in de diepte der wateren, zijn uw onderlinge koophandel en uw ganse gemeente in het midden van u gevallen.
35 Alle inwoners der eilanden zijn over u ontzet, en hun koningen staan de haren te berge, zij zijn verbaasd van aangezicht.
36 De handelaars onder de volken fluiten u aan; gij zijt een grote schrik geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid.
The Dutch Staten Vertaling translation is in the public domain.