5 En Ik zal uw vlees henengeven op de bergen, en de dalen met uw hoogheid vervullen.