15 Ik zal Mijn schapen weiden, en Ik zal ze legeren, spreekt de Heere HEERE.