16 Ook zo zal de naam der stad Hamona zijn. Alzo zullen zij het land reinigen.