5 Op het open veld zult gij vallen; want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE.