14 En de breedte van het voorste deel des huizes, en der afgesneden plaats tegen het oosten, honderd ellen.