21 Ditzelve land nu zult gij ulieden uitdelen naar de stammen Israels.