2 En aan de landpale van Dan, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, Aser een.