24 En aan de landpale van Benjamin, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, Simeon een.