7 En de verslagenen zullen in het midden van u liggen, opdat gij weet, dat Ik de HEERE ben.