28 En van de kinderen van Bebai: Johanan, Hananja, Sabbai, en Athlai.