2 Den zoon van Sallum, den zoon van Zadok, den zoon van Ahitub,