10 En van de kinderen van Selomith, de zoon van Josifja; en met hem honderd en zestig manspersonen.