24 Maar in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil.