13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.