14 Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken;