18 En om datzelfde verblijdt gij u ook, en verblijdt ook ulieden met mij.