5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;