4 Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is.