13 Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb.