17 Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht, die overvloedig is tot uw rekening.