16 Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden, tot nooddruft.