20 Onzen God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.