21 Groet alle heiligen in Christus Jezus; U groeten de broeders, die met mij zijn.