2 En al de broeders, die met mij zijn, aan de Gemeenten van Galatie: