2 Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot den tijd van den vader te voren gesteld.