26 Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder.