28 Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Izak was.