18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.