16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.