25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.