26 Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.