URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Genesis 19:37

37 En de eerstgeborene baarde een zoon, en noemde zijn naam Moab; deze is de vader der Moabieten, tot op dezen dag.
Do Not Sell My Info (CA only)