6 Maar een damp was opgegaan uit de aarde, en bevochtigde den ganse aardbodem.