Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 22:11

11 Maar de Engel des HEEREN riep tot hem van den hemel en zeide: Abraham, Abraham! En hij zeide: Zie, hier ben ik!