10 En Abraham strekte zijn hand uit, en nam het mes om zijn zoon te slachten.