19 Dit nu zijn de geboorten van Izak, den zoon van Abraham: Abraham gewon Izak.