Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 25:25

25 En de eerste kwam uit, ros; hij was geheel als een haren kleed; daarom noemden zij zijn naam Ezau.