Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 29:20

20 Alzo diende Jakob om Rachel zeven jaren; en die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar liefhad.