22 Zo verzamelde Laban al de mannen dier plaats, en maakte een maaltijd.