2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;