Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 35:5

5 En zij reisden heen; en Gods verschrikking was over de steden, die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jakob niet achterna jaagden.