Genesis 37:1

1 En Jakob woonde in het land der vreemdelingschappen zijns vaders, in het land Kanaan.