Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 41:1

1 En het geschiedde ten einde van twee volle jaren, dat Farao droomde, en ziet, hij stond aan de rivier.