41 Voorts sprak Farao tot Jozef: Zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld.