6 En ziet, zeven dunne en van den oostenwind verzengde aren schoten na dezelve uit.