17 De man nu deed, gelijk Jozef gezegd had; en de man bracht deze mannen in het huis van Jozef.